TMB, una aposta ferma per l'ètica i la transparència

El nostre Compromís

El nostre compromís és demostrar una gestió i desenvolupament de funcions exemplar per part de totes les persones que formen part de TMB. Per aquest motiu, el foment dels nostres valors i principis d'actuació, així com la protecció de l'Organització, és responsabilitat de tots i totes.

En aquest camí, el referent és el nostre Codi Ètic i de Conducta, on es mostra el compromís amb la gestió ètica i transparent de TMB. Els empleats i grups d'interès poden realitzar consultes sobre el mateix a través de consultescodietic@tmb.cat

Estan entre els nostres compromisos i objectius:

 • Promoure i recolzar alts estàndards de conducta ètica consistents en les polítiques ja establertes.
 • Promoure en tota l’organització la difusió del compliment de les polítiques i estàndards de conducta, incloent a l’estructura de comandament i directius.
 • Propiciar canals perquè els empleats de TMB puguin comunicar actuacions relacionades amb incompliments de comportament ètic i del nostre Codi ètic.
 • Impulsar les bones pràctiques i el compliment dels valors de TMB, sent els òrgans de govern de la Companyia, així com tota l'estructura de comandament, ambaixadors a través del model de les seves conductes.
 • Mantenir actualitzat el nostre Portal de Transparència per mostrar a través de la publicitat activa la nostra gestió.

Els nostres valors:

 • Vocació i compromís de servei públic.
 • Servei excel·lent amb gestió eficient.
 • Compromís amb els nostres empleats, la ciutadania, els nostres clients i societat.
 • Comportament socialment responsable.
 • Valors d'igualtat, integritat, honestedat i respecte.
 • Transparència.
 • Lideratge i treball en equip.
 • Reconeixement, equitat i creixement personal i professional.
 • Ambició innovadora i d'avantguarda tecnològica.
Finalment, és compromís de TMB oferir la deguda protecció a totes aquelles persones que, en el marc de la Llei de Protecció a l'Informant, realitzen qualsevol comunicació. Pot descarregar la Política de Funcionament del Sistema Intern d'Informació en el marc del Canal Ètic aquí:

Què és el Canal Ètic?

És el canal de comunicació establert a TMB perquè una persona coneixedora de fets que puguin suposar un incompliment del Codi Ètic i de Conducta o, en el marc de la Llei de Protecció a l'Informant, una infracció del dret de la Unió Europea, la comissió d'un delicte o una falta administrativa greu o molt greu, pugui donar-ho a conèixer a l'Organització de manera segura.

Aquestes comunicacions es podran realitzar de manera anònima, o bé mitjançant identificació. En qualsevol dels dos casos, la informació registrada serà confidencial en tot moment, tret que hagi de facilitar-se a les Autoritats Judicials o Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.

A més, la persona informant quedarà protegida enfront de qualsevol tipus de represàlia per haver utilitzat, de bona fe, el Canal Ètic.

Les comunicacions rebudes permetran a TMB corregir qualsevol situació d'incompliment i millorar la gestió i organització empresarial.

Trobarà tota la informació sobre com presentar una comunicació al Reglament del Canal Ètic. Així mateix, en el cas d'aquelles comunicacions emmarcades en la Llei de Protecció a l'Informant, pot descarregar el Procediment per a la Gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic aquí: