TMB, una aposta ferma per l'ètica i la transparència

El govern corporatiu de les societats que conformen TMB articula la nostra cultura ètica i de transparència com un instrument estratègic per a l'eficiència de l'empresa.

El nostre compromís

Ha de ser un compromís de tots els que formen part de la nostra Organització fer una gestió irreprotxable. Per això és responsabilitat de tots fomentar-la i protegir-la.

En aquest camí, el referent és el nostre Codi ètic on es mostra el compromís amb la gestió ètica i transparent de TMB. Els empleats i grups d'interès poden realitzar consultes sobre el mateix a través de consultescodietic@tmb.cat

Està entre els nostres compromisos i objectius:

 • Promoure i recolzar alts estàndards de conducta ètica consistents en les polítiques ja establertes.

 • Promoure en tota l’organització la difusió del compliment de les polítiques i estàndards de conducta, incloent a l’estructura de comandament i directius.

 • Propiciar canals perquè els empleats de TMB puguin comunicar actuacions relacionades amb incompliments de comportament ètic i del nostre Codi ètic.

 • Impulsar les bones pràctiques i el compliment dels valors de TMB, sent els òrgans de govern de la Companyia, així com tota l'estructura de comandament, ambaixadors a través del model de les seves conductes.

 • Mantenir actualitzat el nostre Portal de Transparència per mostrar a través de la publicitat activa la nostra gestió.

El nostre referent: els nostres valors

 • Vocació i compromís de servei públic.

 • Servei excel·lent amb gestió eficient.

 • Compromís amb els nostres empleats, la ciutadania, els nostres clients i societat.

 • Comportament socialment responsable.

 • Valors d'igualtat, integritat, honestedat i respecte.

 • Transparència.

 • Lideratge i treball en equip.

 • Reconeixement, equitat i creixement personal i professional.

 • Ambició innovadora i d'avantguarda tecnològica.

Canal Ètic  

TMB manifesta el seu compromís amb el compliment normatiu en totes les seves àrees de Govern, Direcció i activitat, i des d'aquest compromís, posa a la seva disposició un Canal Ètic que permet als empleats comunicar incompliments que infringeixin el nostre Codi Ètic i de Conducta en qualsevol de les seves societats.