Preguntes Freqüents
Canal Ètic

Per què hauria de comunicar un incompliment del Codi Ètic?

Una cultura empresarial real i veritable requereix que es compleixin les normes socials i legals.

A través d'aquest canal ètic, podrà informar de qualsevol conducta indeguda, sobretot infraccions de la legislació aplicablem, així com d'incompliments de polítiques i procediments interns.

L'ús del canal garanteix la sostenibilitat de l'organització i la continuïtat futura dels treballadors que en pertanyen. Estadísticament el canal de denúncies és el mitjà més eficaç de prevenció de delictes de les empreses.

Què és el que haig de comunicar en aquest canal?

Qualsevol possible infracció del Codi Ètic i de Conducta que hagi pogut produir-se per qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l'organització (TMB) sigui per un vincle laboral o per una relació estable de col·laboració.

Com és el procés d'alta d'una denúncia?

Caldrà estar donat d'alta en el Registre del canal amb el correu de TMB


Accés al formulari d'alta de la denúncia

Per accedir al formulari d'alta d'una nova denúncia, vostè ha d'estar registrat com a usuari en el sistema, i proporcionar un correu electrònic vàlid en el qual rebrà qualsevol notificació relativa a la seva denúncia.

Registrar-se en el sistema és un procés senzill. Accedeixi mitjançant el botó Registrar-se situat a la part superior de la pantalla d'inici i introdueixi, almenys, un correu electrònic vàlid de la seva propietat. En enviar el formulari, li arribarà un correu electrònic de verificació amb un vincle per validar el correu facilitat.

Els usuaris registrats i logats en el sistema poden accedir al formulari d'alta d'una nova denúncia mitjançant l'opció Alta Denúncia del menú principal de la part superior de la pantalla.

Contingut de la denúncia

Les denúncies rebudes han de contenir les dades necessàries per poder dur a terme l'anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes hauran de complir com a mínim els següents requisits:

  • Descripció dels fets: exposició clara i detallada dels fets.

  • Abast dels fets: lloc i moment en el qual van ocórrer o han estat ocorrent els fets així com la quantificació monetària estimada del dany.

  • Implicats en els fets: identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb el seu coneixement.

  • Dades del denunciant: identificació del denunciant i la seva vinculació amb TMB per facilitar l'anàlisi i seguiment de la denúncia.

Notificació de la denúncia

Una vegada hagi enviat el formulari, rebrà un correu electrònic en el compte especificat en la seva alta d'usuari, confirmant el registre de la denúncia i amb un enllaç a l'aplicació web on podrà consultar les dades enviades, així com fer-ne el seguiment.

Seguiment de la denúncia

El denunciant rebrà en la seva adreça de correu electrònic qualsevol modificació en l'estat de la seva denúncia, amb un vincle que, de nou, li portarà al formulari web del canal per poder consultar els detalls del canvi d'estat.

Confidencialitat de la denúncia

El sistema garanteix als usuaris que formulin qualsevol denúncia mantenir confidencial la seva identitat, sempre que aquesta no sigui requerida per part de les autoritats o la denúncia s'hagi efectuat amb coneixement de la seva falsedat.

Què succeeix si, posteriorment, es comprova que la seva denúncia no constitueix una infracció o delicte?

A l'hora de realitzar la seva notificació, l'important és que vostè cregui o tingui motius per creure que el contingut de la mateixa és verídic i rellevant i que no tingués intenció de difamar, actuant sempre des de la bona fe. Si transcorregut el període estipulat per a la recerca de la denúncia, es conclou que no s'ha produït cap irregularitat o infracció o que el fet descrit no era el que inicialment es considerava, no hi haurà cap conseqüència sobre la comunicació efectuada.

Finalitat de les dades

Les dades introduïdes al Canal Ètic en cap cas seran utilitzades per a finalitats diferents de la recerca dels fets denunciats.