Sobre el Canal Ètic

Informació sobre Alta de Denúncies

Si heu detectat alguna irregularitat o incompliment del Codi ètic i de conducta de la vostra organització, o bé qualsevol infracció de la legislació aplicable o de polítiques i procediments interns, envieu-nos la informació a través d'aquest canal.

El procés és senzill. Registreu i consulteu l'estat de la vostra comunicació en tres passos, proporcionant tota la informació possible. El gestor de canal durà a terme el seguiment de la vostra comunicació i iniciarà, si escau, la investigació interna oportuna.

A continuació es descriuen els passos a donar:

1. Cliqueu la manera com preferiu accedir al canal ètic

Accés anònim sense registre d'usuari

Podeu interposar una denúncia sense necessitat de registrar-vos al canal. Seleccionant aquesta opció, accedireu directament al formulari de registre de la denúncia. El formulari de registre de denúncia no inclourà cap apartat relatiu a dades personals. A l'acabar el registre, rebreu un codi alfanumèric que haureu d’apuntar i mantenir en lloc segur, el qual us permetrà fer un seguiment sobre qualsevol canvi en l'estat de la seva denúncia.

Accés confidencial amb registre d'usuari

Mitjançant aquesta opció i abans d'interposar la denúncia, necessiteu registrar-vos al canal, usant per a això un compte de correu vàlid, el qual en cap cas serà facilitat al gestor del canal. Aquest registre us permetrà rebre al vostre compte de correu i en temps real, notificacions sobre qualsevol canvi d'estat que sofreixi la vostra denúncia. Igualment, a l'estar registrat, podreu accedir a consultar, de manera agrupada, tota la informació sobre les denúncies que hàgiu interposat al canal. El formulari de registre de denúncia no inclourà cap apartat relatiu a dades personals.

Per a més informació sobre el tractament de les dades personals:


2. Registreu la vostra denúncia.


3. Entreu amb el vostre login o amb el codi rebut per fer el seguiment de les vostres denúncies.